Київський палімпсест

  1. Yaroslav Polishchuk ORCiD: 0000-0001-9081-7900yaropk@gmail.com

Abstract

Kievan palimpsest

This article is devoted to the “Kievan text” in literature of the 1910s and 1920s. The author analyzes urban novels by Volodymyr Vynnychenko, Mikhail Bulgakov, and Valerian Pidmohylny, where the theme of Kyiv is interpreted from different perspectives. Considering these versions, the author uses the formula of the city as “historicization of space” (W. Benjamin).

 

Kijowski palimpsest

W prezentowanym artykule autor dokonuje oglądu „tekstu kijowskiego” z lat 10.–20. XX wieku. Przedmiot analizy stanowią powieści Wołodymyra Wynnyczenki, Michaiła Bułhakowa oraz Waleriana Pidmohylnego, którzy na kartach swych utworów przedstawiają odmienne kreacje Kijowa. Autor artykułu podjętą problematykę omawia przez pryzmat miasta jako „historyzacji przestrzeni” (W. Benjaminem).

Download article

This article

Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia

1/2013: Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna

Pages from 199 to 209

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout