Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Międzyrzecze kultur. Rzecz o współczesnej rosyjskojęzycznej literaturze ukraińskiej

  1. Agnieszka Matusiak ORCiD: 0000-0003-0329-1379asia3005@gmail.com

Abstract

The interfluve of cultures. On the contemporary Ukrainian literature written in Russian.

The proposed text involves an overview of the Ukrainian literature written in Russian in the period of political transition after the collapse of the Soviet Union. The author believes that the inclusion of this type of literature in the overall literary circulation can constitute asignificant step in the post-colonial process of self-upgrading of Ukrainian literature. Moreover, the author claims that the hybrid variety of Ukrainian literature should be seen not as aweakness, but asignificant advantage.

Междуречье культур. О современной русскоязычной украинской литературе.

Данная статья является попыткой синтетического представления русскоязычной украинской литературы в период системной транзиции после распада Советского Союза. Автор статьи убеждена, что включение этой литературы в общеукраинский литературный контекст было бы существенным звеном в процессе постколониального самосовершенствования современной украинской литературы, которая в своей гибридности должна усматривать преимущество, а не недостаток.

 

 

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia

4/2016: POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko

Strony od 155 do 164

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy