Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Tranzycyjny kontekst współczesnej polityki kulturalnej Ukrainy

  1. Олександр Кравченко kultart@ukr.net

Abstract

Transition in contemporary cultural policy of Ukraine


Problems of theoretical interpretation of tendencies of changes in post-Soviet cultural space are covered. The main attention is given to a problem of methodological adaptation in domestic humanities of the basic paradigms of the description of the global present.

 

Транзиційний контекст сучасної культурної політики України


Висвітлюються проблеми теоретичної інтерпретації тендецій змін у пострадянському культурному просторі. Основна увага приділяється проблемі методологічної адаптації у вітчизнянійгуманітаристиці провідних парадигм описування глобальної сучасності.

Produkt niedostępny

Ten artykuł

Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia

1/2013: Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna

Strony od 265 do 272

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy