Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

(Nie)obecność Chwylowego. Przyczynek w osiemdziesiątą rocznicę śmierci pisarza

  1. Paweł Krupa krupa.p@wp.pl

Abstract

(Not)present Mykola Khvylovy

This article focuses on the analysis of the paradox and difficulties of the reception of Mykola Khvylovy’s prose and pamphlets in Ukraine in the Soviet period and after 1991. The main aim of the present article is: a) to point out the reason for these difficulties, b) to reconstruct the historical and literary background of the reception of Khvylovy’s works, c) to study the dynamics and nature of the reception of Khvylovy’s writings among Ukrainian scholars and critics.

 


(Не)присутствие Мыколы Хвылевого


Данная статья посвящена анализу парадокса и трудности приема прозы и памфлетов Мыколы Хвылевого в советский период и в Украине после 1991 года. Основной целью настоящей работы является: а) указать причину этих трудностей, б) реконструкция исторического и литературного фона работ o приеме Хвылевого, в) изучить динамику и характер приема писаний Хвылевого среди украинских ученых и критики.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia

1/2013: Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna

Strony od 185 do 198

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy